Kontaktuppgifter.

Irene Sivertsson

irene@sivertssonfredriksson.se

070-285 26 96

Emma-Helena Fredriksson

emma-helena@sivertssonfredriksson.se

070-494 24 00

 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tilllgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov” - Brundtlandskommissionen 1987