Referenser och samverkanspartners

 

Eko Nord
Mittkapital
Smurfit Kappa
Sveaskog
Inlandsinnovation
Trafikanalys 
Deloitte PLC
Unknown
Almi Mitt

“Att enbart följa lagen är inte good enough - det krävs en egen etisk kompass”