Världen utvecklas hela tiden.

Vi gillar också utveckling. Hållbar utveckling alltså.

Sivertsson & Fredriksson består av Irene Sivertsson och Emma-Helena Fredriksson. Vi är det lilla teamet med stor energi. En energi och stark vilja att bygga en stadig grund utifrån ett hållbart tankesätt.

Emma-Helena är socionom och Irene är biolog. Å ena sidan erfarna och kompetenta med kvalitet i fokus. Å andra sidan flerbarnsmammor med driv i löpsteget och hög ambition i längdspåret.

Den höga ambitionen och tävlingsinstinkten återspeglar sig även i vårt  arbete där vi snabbt och effektivt når våra mål. Att vi har roligt på jobbet och gillar våra kunder ser vi som en självklar del i vårt företagande.


 

 

“Det finns en självklar koppling mellan värdeskapande och hållbart företagande”