Våra tjänster.

 • Arbetssätt och strategier för en hållbar verksamhet
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
  (GRI är en organisation som arbetar för hållbarhet och där fokus ligger på att tillhandahålla ett ramverk för hållbar redovisning. Här finns angivet vad en redovisning av hållbarhetsarbetet bör innehålla inom de tre hållbarhetsaspekterna; socialt, ekonomiskt samt miljöhänsyn.)
 • Förenklad hållbarhetsredovisning
 • SWOT-analys hållbarhet
  (Enkelt uttryckt är det en kartläggning och utvärdering av ”hållbarhetsstatusen” i exempelvis företag eller organisationer.)
 • Framtagande av policyer och styrande dokument
 • Upprättande och implementering av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
 • Upprättande och implementering av miljöledningssystem enligt ISO 14001
 • Förenklat miljöledningssystem
 • Miljöutredning
 • Miljörapporter till myndigheter
 • Ekologi- och naturvårdsfrågor inom skogsbruk
 • Workshops, utbildningar och föreläsningar

 

“Hållbart företagande för ökad lönsamhet och nya affärsmöjligheter”